Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Vánoční besídka

Měsíc prosinec vyvrcholil školní vánoční besídkou, kterou jsme nejprve předvedli našim kamarádům z Dačického Okénka. Poté byla besídka pro rodiče. Program si připravili žáci ze všech tříd. Na besídce zazněly klasické vánoční písně a koledy, moderní vánoční písně, hrála se pohádka, živý betlém, zaznělo mnoho básní  a také se tančilo. Vynaložené úsilí s nácvikem programu se vyplatilo, […]

Číst více