Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Badatelský klub – Pozorování škůdce

V jednom z posledních badatelských klubů jsme se rozhodli pozorovat novodobého „banditu“, který řádí v našich lesích.

Ano jedná se o BROUKA – KŮROVCE, přesněji Lýkožrouta smrkového, nejnebezpečnější hmyz pro lesní porosty v celé ČR.

Během schůzky jsme pozorovali tyto brouky pod elektronickou lupou. Během tohoto pozorování jsme pořídili fotografie z pozorování,

vysvětlili si způsob jakým tento škůdce škodí stromům, pozorovali „požerky“ cestičky v kůře stromů a zdůraznili si důsledky řádění tohoto

hmyzu. Nakonec jsme vytvořili nástěnku, která uceleně informuje o našich pozorováních. Pod textem se můžete podívat na naše záběry.