Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Badatelský klub v minulém roce

Zveřejňujeme střípky naší činnosti v uplynulém kalendářním roce.

Posledních několik schůzek se neslo ve znamení poznávání elektrického proudu.

Jak uvidíte na přivěšených fotografiích, schůzky byly koncipovány vždy stejně.

V úvodu se děti seznámily s probíraným tématem, dále došlo na praktickou

ukázku (předvedení učitelem a napodobení předvedeného dětmi)

a nakonec jsme si práci zaznamenali pomocí kresby na pracovní listy a zopakovali probírané.

Z elektrických témat jsme si položili otázky jako, co je to elektrický proud,

jak se sestaví jednoduchý elektrický obvod, kde se bere elektrický proud, co vede elektřinu

nebo, kdy je elektřina nebezpečná? Snad nám témata pomohla alespoň trošku pochopit

tuto složitou problematiku. Zápal žáků pro věc tomu nasvědčoval.