Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Orofaciální stimulace V naší škole je stimulace v orofaciální oblasti součástí každodenní péče o žáky s těžkým kombinovaným postižením. Tato stimulace spočívá v jemných masážích svalů kolem úst a v ústech – uvolnění tam, kde je velké napětí a stimulace v místech, kde je svalové napětí snížené. Rozvoj komunikace je vzhledem k jejich zdravotnímu omezení značně snížen a stimulační techniky v oblasti mluvidel […]

Číst více

Terapie na trampolíně  (trampolining – tramporelaxace) Trampolining je moderní netradiční cvičení na trampolíně s úzkou vazbou na psychiku. Trampolining zahrnuje nejrůznější aktivity, kterým dominuje pohybová činnost na trampolíně s prokazatelným antidepresivním a výrazným socializačním efektem. Při trampoliningu dochází:                                                    k posilování odolnosti a obranyschopnosti organismu k zlepšování fyzické i psychické kondice k zlepšování kardiovaskulární činnosti a […]

Číst více
Multifunkční zahrada

Multifunkční zahrada Naší školu navštěvují nejen žáci s lehkým mentálním postižením, ale i žáci s těžším mentálním postižením. Nejen pro ně budujeme multifunkčí zahradu. Na zahradě žáci pracují v pracovním vyučování ve skleníku a starají se o záhony květin a zeleniny. Při pěkném počasí žáky potěší výuka v zahradní pergole, bazén je zejména využíván v hodinách tělesné výchovy. Již […]

Číst více
Klub zábavné logiky

   I v letošním školním roce bude na naší škole probíhat Klub zábavné logiky pro žáky 3. – 6. ročníků. Cílem této volnočasové aktivity je rozvíjet logické a strategické myšlení žáků, získávat znalosti, dovednosti a kompetence, které se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Klubové schůzky se budou konat ve škole od září do června každé […]

Číst více

V rámci projektu Škola hrou, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské unie, pracoval na naší škole čtenářský klub. Projekt probíhá v letech 2016 – 2018.     Cílem čtenářského klubu bylo zaujmout malé čtenáře k objevování knih a přivést je k lásce ke knihám. Skupina žáků byla velmi různorodá, někteří četli plynule, další slabikovali a poslední […]

Číst více

Snoezelen je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Působí na zlepšení zdraví jak po psychické, fyzické i emocionální stránce a při poruchách koncentrace. Vede nejen k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení. V naší škole využíváme speciální místnost Snoezelen, kterou jsme zřídili v roce 2012. Velkou část zařízení jsme financovali z výhry […]

Číst více
Sbírka pro Radečka

Ukončení sbírky víček pro Radečka Děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili a sbírali jste víčka pro Radečka. Společně jsme nasbírali skoro 800 kg, bylo to mnoho velkých pytlů, krabic a tašek atd. Na konci školního roku se podařilo rodičům Radečka získat nový vozík jako charitativní dar a za peníze z víček od Vás, má Radek […]

Číst více

   Canisterapie na naší škole Naše škola spolupracuje s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením HAFÍK, z.s. z Třeboně. Na terapii k nám dochází pejsek Tobi se svojí paničkou Terezkou Dědkovou. Jde o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na děti prostřednictvím speciálně vycvičeného a vedeného psa. Děti vnímají přítomnost Tobiho velmi příjemně a uvolněně, jsou vždy pozitivně naladěny. Setkání a […]

Číst více
Bazální stimulace

V naší škole pracují proškolení pracovníci v konceptu bazální stimulace, který je určen pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) žáka. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného […]

Číst více