Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

ŘEDITELSKÉ VOLNO 3. 1. – 4. 1. 2019 V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů od čtvrtka 3. 1. až do pátku 4. 1. 2019 pro žáky Základní školy, Dačice, Neulingerova 108 (obě pracoviště […]

Číst více

Organizace školního roku 2018/2019   I. pololetí od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019 II. pololetí od 1. 2. 2019 do 28. 6. 2019       Podzimní prázdniny od 29. 10. 2018 do 30. 10. 2018 Vánoční prázdniny od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 Pololetní prázdniny od 1. 2. 2019 — […]

Číst více

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (přerušení provozu školní jídelny ZŠ Slavonice) od středy 31. 10. až do pátku 2. 11. 2018 pro žáky Základní školy, Dačice, pracoviště Slavonice (netýká se pracoviště Dačice) – […]

Číst více

Zájmové kroužky při ZŠ, Dačice, Neulingerova 108 Ve školním roce 2018/19 se otvírají 4 zájmové kroužky. Prostřednictvím zájmových kroužků je cíleno na smysluplné využití volného času žáků a zdokonalení podmínek pro jejich vzdělávání. Hlavním cílem každého kroužku je zlepšit vztah žáků ke škole, zprostředkovat dětem možnost účastnit se zajímavých činností a naučit se něco nového, […]

Číst více

Šablony II.  Název projektu Škola hrou v ZŠ, Dačice, Neulingerova 108  Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010461   Tento projekt je financován z operačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Celková výše podpory: 496 532,- Kč Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018 Ukončení realizace projektu: […]

Číst více

V příloze toho článku si můžete prohlédnout podklady, na základě kterých jsme získali peníze z Evropských fondů „EU peníze školám “ projekt „Škola hrou“, které jsme použili na financování zřízení počítačové učebny, interaktivních tabuli a notebuku .

Číst více