Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Příroda v zimě

V rámci výuky prvouky jsme poznávali zámecký park v zimním období. Do krmítka jsme nasypali slunečnicová semínka a zopakovali si učivo o ptácích, kteří přezimují v České republice.

Číst více
Tři králové – sbírka

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ V DAČICÍCH ,,My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.,, I letos se žáci ZŠ Neulingerova zúčastnili oficiální tříkrálové sbírky. Pod hlavičkou Oblastní charity Jihlava navštívili v kostýmech tří králů Dům s pečovatelskou službou v Dačicích. Děkujeme klientům DPS za štědré finanční dary, které poputují k potřebným a přejeme všem krásný […]

Číst více
Poslední adventní zpívání

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Číst více
Vánoční besídka

Měsíc prosinec vyvrcholil školní vánoční besídkou, kterou jsme nejprve předvedli našim kamarádům z Dačického Okénka. Poté byla besídka pro rodiče. Program si připravili žáci ze všech tříd. Na besídce zazněly klasické vánoční písně a koledy, moderní vánoční písně, hrála se pohádka, živý betlém, zaznělo mnoho básní  a také se tančilo. Vynaložené úsilí s nácvikem programu se vyplatilo, […]

Číst více
Projektový den ve školní družině

V úterý 10. prosince 2019 jsme v naší školní družině měli projektový den, který jsme uskutečnili ve spolupráci s paní Krebsovou z dačické městské knihovny. Projekt byl zaměřen pohádkově, proto jsme mu vybrali přiléhavý název „Pohádkové okouzlení“. Děti měly možnost nahlédnout do světa nejrůznějších pohádek a pohádkových postav. Seznámily se s prostorově řešenými pohádkovými knížkami, s knížkami s maňáskem, ale největší pozornost […]

Číst více
Mikuláš a čerti

Je 5. prosince a svatý Mikuláš se opět po roce vydává mezi děti, aby je buď pochválil, nebo pokáral za jejich zlobení. Na pomoc si bere anděly, kteří mu pomáhají rozdávat balíčky plné sladkostí hodným dětem a čerty, jež ty neukázněné trestají. Nejinak tomu bylo i na naší škole. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, […]

Číst více
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, DAČICE

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, DAČICE Ve čtvrtek 12. 12. žáci a pedagogičtí pracovníci školy vystoupili s vánočním programem v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích. Společně s klienty jsme si zazpívali koledy a vánoční písně. Žáci se představili s recitací vánočních básní a živým betlémem. Klientům i pracovníkům DPS jsme rozdali vlastnoručně vyrobená přání a malou pozornost. Děkujeme […]

Číst více