Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Exkurze Týn nad Vltavou, firma Rumpold, třídírna odpadů

Dne 5. 11. 2015 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Rumpold s.r.o. v Týně nad Vltavou. Firma podniká v odpadovém hospodářství a zabývá se nejmodernějšími technologiemi sběru, svozu, třídění, zpracování, recyklace a zneškodňování odpadů. Konkrétně nám byla vedoucím provozovny ukázána tři oddělení zabývající se recyklací televizní techniky a monitorů, drobných domácích spotřebičů a téměř dokonalou recyklací chladících […]

Číst více