Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Den otevřených dveří

Dne 27.11. proběhl na naší škole Den otevřených dveří.

Dopoledne začalo pro naše žáky otevřenými dílničkami, kde mohli žáci

vyrábět pod vedením pedagogů různé zajímavé výrobky. Vyráběly se přáníčka,

obrázky z korálků, vánoční ozdoby z papíru či vizovického pečiva, točilo se na hrnčířském kruhu aj.

Mezitím po celý den navštěvovala školu i veřejnost. Viděli jsme u nás děti z mateřských

školek, rodiče a přátele školy či velkou spoustu lidí, kteří si chtěli školu jen tak prohlédnout.

Kdo měl zájem mohl si k prohlížení dát nealkoholický punč, zkusit si vyrobit výrobek

na jednotlivých stanovištích či shlédnout výstavu prací našich žáků a pedagogů.

Myslíme si, že celá akce proběhla bez větších zádrhelů a děkujeme všem návštěvníkům za

jejich účast a těšíme se, že Vás opět uvidíme při jarní výstavě v dalším roce.