Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

DOMOV PRO SENIORY – VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

DOMOV PRO SENIORY – VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

 Ve středu 11. 12. 2019 vystoupili žáci a pedagogičtí pracovníci školy v dačickém

Domově pro seniory s vánočním programem plným vánočních písní, koled, básní a živým betlémem.

Přítomným seniorům žáci rozdali krásná přáníčka a malou pozornost a popřáli vše dobré do nového roku.