Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Dopravní cvičení

DOPRAVNÍ VÝCHOVA na ZŠ Neulingerova 108, Dačice

Ve středu 2. 10. se konal, v rámci celoročního projektu dopravní výchovy Den dopravy.

Za přítomnosti městské policistky Jitky Žaloudkové se žáci nejprve učili správnou

a bezpečnou techniku přecházení přes dačické přechody pro chodce

a jejich cesta mířila na hřiště Za lávkami, kde pro ně byl připraven úžasný program.

Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na koloběžkách, kolech a dokonce měli možnost otestovat elektrickou tříkolku.

Pro žáky i učitele to bylo velmi zajímavé a akční dopoledne.

Naše velké poděkování patří strážmistru Jitce Žaloudkové za organizaci

a nadšení pro celou akci. Děkujeme také strážmistru Bc. Miloši Novákovi

a vedoucímu odboru dopravy Bc. Pavlu Gřundělovi Dis.

Za zapůjčení tříkolky děkujeme Bohumilu Pausarovi a panu Petru Kunkalovi

z Cyklo-sportu děkujeme za zapůjčení koloběžky a jízdních kol.

Celá akce byla velmi zdařilá a žáci si odnesli mnoho cenných zkušeností,

ale také radostných zážitků.

Těšíme se na další spolupráci.