Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Dopravní výchova

 

Dopravní výchova

V rámci dopravní výchovy jsme poznávali dopravní značky a trénovali přecházení přes přechody pro chodce.

Zopakovali jsme si povinnosti chodce při přecházení přes přechod:

POVINNOSTI CHODCE

Chodec musí dát zřetelně najevo, že se chystá vstoupit na přechod pro chodce. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.