Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Downtown Dačice 14.9.

Dne 14.9. se konal již tradiční Downtown Dačice, jehož trať vedla letos přes

školní zahradu a na fotografiích je vidět skok, kterým závodníci opouštěli náš pozemek.