Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Etické dílny

V úterý 5.3. 2019 nás ve škole navštívila lektorka z Etických dílen s programy pro žáky. Mladší žáci si  v programu Jak se chránit v nebezpečných situacích společně s Heřmánkem ( maňáskem) vyzkoušeli některé situace a postupy  jak se zachovat.

Starší žáci se v programu Předsudky dozvěděli, jak je důležitá vzájemná tolerance v životě, empatie, zvládání emocí , proč je důležité zbavit se předsudků .