Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Exkurze Týn nad Vltavou, firma Rumpold, třídírna odpadů

Dne 5. 11. 2015 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Rumpold s.r.o. v Týně nad Vltavou. Firma podniká v odpadovém hospodářství a zabývá se nejmodernějšími technologiemi sběru, svozu, třídění, zpracování, recyklace a zneškodňování odpadů. Konkrétně nám byla vedoucím provozovny ukázána tři oddělení zabývající se recyklací televizní techniky a monitorů, drobných domácích spotřebičů a téměř dokonalou recyklací chladících zařízení.

Podrobně nám byla popsána samotná firma, přiblíženy jednotlivé technologie, na vlastní oči jsme viděli praktickou ukázku demontáže staršího televizoru pracovnicí firmy. Pan vedoucí nám také ukázal velkou drtičku a třídičku na drobné elektrické přístroje, popsal situaci obchodu s odpadem u nás v ČR i ve světě. Celkově byla exkurze přínosná pro žáky i doprovázející pedagogy. Žáci si udělali dokonalejší obraz o tom, co se děje s odpadem, který doma i ve škole třídí a pedagogové mohli prodiskutovat složitější otázky týkající se celosvětových problémů s odpadními produkty.

Po návštěvě třídírny odpadů nás čekala ještě druhá část výletu, a to prohlídka zámku Hluboká nad Vltavou, tedy přesněji prohlídka jednoho z okruhů. Mohli jsme tak vidět soukromé pokoje a vstoupit do života jednotlivých členů knížecí rodiny Schwarzenbergů.

Závěrem lze říci, že celá akce včetně počasí se velmi vydařila a nezbývá, než se těšit na příště.