Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Karneval

Dne 28.2. 2019 proběhl v naší školní družině pod vedením p. Dvořákové tradiční KARNEVAL.

Zúčastnili se všichni žáci, jež navštěvují školní družinu a přidali se i někteří z rodičů.

Všichni si připravili krásné masky, z nichž nejlepší byla maska hostinského z filmu „Obušku z pytle ven“.

Nejlepším tanečníkem pak byla maska „Ježibaby“.

Během rejdění jsme si užili spousty hezkých chvil při diskotékovém tanci a soutěžích, které pro nás byly připraveny.

Již se těšíme na další rok.