Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Klepákův mlýn 2007

_klepak-031V červnu 2007 se konal, jako již tradičně, letní pobyt v přírodě pro děti ZŠ Neulingerova 108, Dačice. Místem konání byl Klepákův mlýn u obce Brandlín v jižních Čechách. Celá akce měla charakter pohádkového příběhu, který prostupoval do všech konaných her. Příběh měl výchovný podtext týkající se ekologických problémů současnosti. 1. den Po příjezdu na místo se děti ubytovaly a dostaly čas pro nutné prohlédnutí tábora a nejbližšího okolí. Po obědě si děti poslechly úvodní dopis, který zasílá imaginární institut životního prostředí, a který naši školu prosí o pomoc při řešení problémů přímo v lokalitě Klepákův mlýn. Tento institut se přímo odvolává na naši dlouholetou znalost terénu Klepákova mlýna. V dopise stálo, že přímo v místě našeho pobytu došlo k náhlému zhoršení kvality životního prostředí. Dostali jsme za úkol nalézt a zlikvidovat zdroj znečištění. 1. úkol – Děti byly rozděleny do skupin (vědeckých skupin) a vydaly se prozkoumat okolí tábora. K tomuto účelu dostaly blok a tužku, aby mohly zapisovat veškerá svá pozorování. Dále dostaly sklenici, do které měly odchytit zástupce zdejšího hmyzu, na kterém po návratu sledovaly míru znečištění (ve skutečnosti však sloužil hmyz proto, jak nenásilnou formu donutit děti, aby zástupce hmyzí říše pozorovaly, zkoumaly a budovaly si k nim kladný vztah). Dalším doplňkem byla lahvička pro odběr vzorků vody. Děti ji přinesly zpět plnou, udělal se směsný vzorek a po přimíchání obyčejného cukru do roztoku bylo zjištěno zabarvení do růžové, což nám indikovalo jasné znečištění. Během výpravy si měly děti také zakreslovat záchytné body v okolí tábora. Jako pomoc zde byla jednoduchá mapka, kterou dostaly s sebou. Po návratu z výpravy byly nalezené vzorky vyhodnoceny. 2. úkol – Další úkol navazoval, neboť zadáním bylo vytvoření mapy okolí tábora, a to na sololitovou desku ve zvoleném rozměru. Byla to práce výtvarná s cílem získat přesnou představu o vzdálenosti a skladbě jednotlivých prvků v krajině. 3. večerní úkol – Děti zjistily, že poblíž tábora se něco děje. Nedaleko se začaly ze tmy náhle ozývat divné zvuky a šramot. Průzkumníci (učitelé) zjistili, že se kousek od tábora usídlila skupinka podivných osob. Bylo tedy domluveno, že se děti půjdou jednotlivě na vlastní oči přesvědčit, co se děje. Zjištěním byl fakt, že se nedaleko tábora líhnou nějaká humanoidní stvoření z hromady odpadků. To byl pro nás ovšem šokující objev a všichni jsme si v té chvíli představili, kolik takových hromad s odpadky se na světě vyskytuje. Také bylo všem jasné, že tady půjde o místo na naší Zemi. Proto jsme uléhali do spacích pytlů s bojovou náladou!!!!!!!! 2. den 1. úkol – Stvoření, jež jsme viděli předešlé noci jsme pojmenovali „Hnusáci“. Pro boj s Hnusáky je důležitá určitá zdatnost, či um, a tak nezbývalo, než podstoupit těžký výcvik pod vedením ostřílených cvičitelů (učitelů). Výcvik byl orientován nejprve na fyzickou stránku bojovníka (překážková dráha) a dále na zručnost se zbraní (střelba injekční stříkačkou do speciálních terčů). 2. úkol – Po výcviku byl ještě na programu pohybově-vzdělávací „Běh šíleného ekologa“, což byl běh po vyznačené trase s několika stanovišti. Tato stanoviště pak měla odpovědět na otázku, co do přírody patří a co ne. Během hry si tedy děti vyplňovaly do přidělených archů, která zvířata potkají v přírodě, které byliny tam rostou, které stromy atd.. Dále se děti učily, které odpadky a nečistoty člověk produkuje, a jak může běžný člověk díky třídění odpadů a své šetrnosti přispět k částečnému ozdravení naší Země. 3. úkol – Na tuto chvíli všichni celou dobu čekali. Zvědové našli v hloubi lesa odpadkový hrad Hnusáků. Bojovníci se počali šikovat k výpravě za záchranu lidstva. Pro boj obdrželi pistole ( injekční stříkačky ) s pitnou vodou, neboť naši vědci zjistili, že Hnusáci pitnou vodu absolutně nesnáší. Po strastiplné pouti dorazily hrdinné šiky přímo k hradu, kde za černými hradbami čekali mega zbraněmi ozbrojení Hnusáci. Po začátku bitvy se zdálo, že Hnusáci snadno zvítězí, poněvadž vyrazili z hradu do protiútoku, což mnohé lidské bojovníky v první chvíli dost vyděsilo.Děti se poté rozdělily do menších skupinek a vrazily tak klín do silné armády Hnusáků. Pak už bylo jen otázkou času, kdy budou Hnusáci poraženi. 4. úkol – Po porážce Hnusáků byla lokalita Klepákova mlýna vyklizena od odpadků a odpadky správně roztříděny. Začalo se tedy oslavovat, že lidstvo bylo opět zachráněno, i když o tom samo možná ani neví. Pro děti byl za odměnu uspořádán závěrečný jarmark s atrakcemi. Za splnění jednotlivých atrakcí inkasovaly děti táborové peníze, za něž si kupovaly sladkosti a drobné předměty. 5. úkol – Na závěr byl uspořádán táborový oheň s opékáním špekáčků, táborovou hudbou a malou noční hrou (terčovou), která měla sloužit jako kontrola okolí Klepákova mlýna, jestli se okolím nepotuluje ještě nějaký ten Hnusák. Vše však dobře dopadlo. 3. den Poslední úkol – Vzhledem k prožitým událostem se naše škola rozhodla pro řízený experiment. Na určeném místě, za přísných ekologických opatření bylo zakopáno několik vybraných odpadků, které si zvolily sami děti – konopný provázek, PET láhev, guma, papír, plechovka, vosk, kousek novoduru, balónek, cibule a igelitový útržek. Tyto předměty budou opět za rok vykopány, abychom zjistili potřebnou dobu k jejich rozkladu. Tento vědecký pokus je zaevidován v táborových písemnostech a přísně kontrolován všemi lidmi, kteří se pod něj podepsali. Závěr: Jsme přesvědčeni o tom, že hlavní záměr pobytu v přírodě byl splněn. Nejen, že se děti nenásilnou formou vzdělávaly v oblasti ekologie, ale učily se spolupracovat v týmu, řešit problémové situace a vzájemně se lépe poznat. Těšíme se na příští školní pobyt, který by měl předběžně zabrousit do historie husitských válek.