Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Naše město Dačice

V září jsme se ve školní družině mimo jiné věnovali poznávání našeho města Dačice. Pomocí fotografií, obrázků, omalovánek jsme si město přiblížili. Děti nám řekly, co v Dačicích navštívily a kam by se chtěly podívat. Po té si každý vybral a vymaloval obrázek z dačických památek.  Vše bylo zakončeno procházkou města Dačic a ukázkou některých památek.