Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Návštěva kompostárny

Kompostárna – Týn nad Vltavou

Dne 25.9. 2018 se naše škola zúčastnila výletu do Týna nad Vltavou

do kompostárny.

Tato návštěva zahrnovala další druh zpracovávání odpadu,

a to odpadu, jež tvoří biosložka.

Dozvěděli jsme se, že zde zpracovávají kromě zahradního odpadu (trávy, větví,

hlíny, rostlinných zbytků apod.) také zbytky z kuchyní a potravinářských provozů.

Jelikož v místě bylo zařízení i pro tvorbu bioplynu ze zemědělských produktů,

pohovořil nám náš průvodce pan Šmíd i o tomto provozu.

Podnětná byla návštěva zvláště oddělení pro likvidaci kuchyňských zbytků,

kde jsme si uvědomili, kolik jídla se v jídelnách nesní. Také jsme zjistili,

že na toto jídlo již není ani pěkný pohled, a že ani už tak libě nevoní.

Třeboň

Cestou z kompostárny jsme navštívili ještě nedalekou Třeboň.

Zde jsme si řekli něco o zakládání zdejších rybníků, prošli se

po hrázi rybníka Svět, procházkou došli až k Schwarzenberské

hrobce a nakonec byly ukojeny i chuťové pohárky díky pochutinám,

jež jsme si dopřáli na náměstí. Byl to pěkný výlet a těšíme se na další.