Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

_p6071740

O ŠKOLE
Je právním subjektem od 01.01.2002. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj.
Subjekt je rozdělen na dvě pracoviště – Dačice a Slavonice.
Subjekt vykonává činnost  základní školy praktické, základní školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny – výdejny.
Subjekt poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům mentálně postiženým, vychovává a vzdělává obtížně vzdělavatelné žáky. Organizace poskytuje výchovu a vzdělávání žákům nemocným a oslabeným ve zdravotnickém zařízení.

KONTAKTY
Název školy – Základní škola, Dačice, Neulingerova 108, 380 01 Dačice
Tel/fax: 384420274
email: zvs.dacice@seznam.cz
email: info@zsdacice.net
ID Datová schránka : dp6ivv7
IČO: 70946965
Účet: 175243936/0300
Pobočka Slavonice – Základní škola, Dačice, nám Míru 473, 378 81 Slavonice
Tel: 384493211
email: sps.slavonice@seznam.cz

Rada školy byla ustanovena v tomto složení:
Zástupce školy: Mgr. Naďa Vaňková
Zástupce zřizovatele: Mgr. Milan Točík
Zástupce rodičů: Kateřina Bartošová