Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

ODVOZ PAPÍRU

Ve čtvrtek 30. května 2019 jsme měli naplánovaný odvoz starého papíru, který žáci sbírají celý rok a soutěží o hezké ceny. Letos děti nasbíraly téměř 5t papíru. S nakládáním do kontejneru nám každoročně pomáhají studenti Gymnázia v Dačicích. Mnohokrát děkujeme studentům druhého ročníku za kvalitně odvedenou práci a panu řediteli Mgr. Milanu Točíkovi za ochotu a vstřícnost.