Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Oslava 18. narozenin

V květnu jsme slavili 18. narozeniny našeho žáka Vojty. Předem jsme se na oslavu řádně připravili. Ve třídě jsme Vojtovi na památku složili pěknou, vtipnou a dlouhou básničku a pro všechny ostatní žáky a učitele jsme připravili malé občerstvení. V den oslavy, která probíhala ve třídě s interaktivní tabulí, jsme se sešli se všemi vyučujícími a žáky, kteří Vojtovi popřáli a předali mu dárky. Pak jsme tancovali a zpívali. Oslava byla moc podařená.