Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Poslední vločka za Sněhuláky

Akce „Sněhuláci pro Afriku“ byla organizována již po sedmé a to za účelem pomoci dopravit kola dětem do Afriky. Do této akce se zapojilo 139 škol z celé České republiky včetně ZŠ, Dačice, Neulingerova 108. Na naší škole proběhl sněhulákový den, během kterého bylo vybráno přesně 3 481 Kč. Za vybranou částku vděčíme především příbuzným našich žáků a přátelům školy, díky kterým se vybrala tato krásná suma. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří podpořili tuto akci a přispěli jakoukoliv částkou. Nutno dodat, že při této celorepublikové akci se dohromady vybrala neuvěřitelná částka 167 000 Kč.