Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Příroda v zimě

V rámci výuky prvouky jsme poznávali zámecký park v zimním období.

Do krmítka jsme nasypali slunečnicová semínka a zopakovali si učivo o ptácích,

kteří přezimují v České republice.