Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLNÍ DRUŽINU

 

Ve čtvrtek 16.5.2019 se děti ze školní družiny zúčastnily projektu mimo školní družinu. Navštívili jsme Záchrannou stanici volně žijících zvířat v Telči, dětmi často nazývanou ZOO. Projektový den byl zaměřen na ochranu a zajištění péče o nalezená poraněná zvířata ve snaze umožnit jim návrat do volné přírody a péče o ohrožené druhy zvířat. Duší tohoto zařízení je pan Dvořák, který byl i naším průvodcem. Děti měly možnost vidět pekari, muntžaka, kozy kamerunské, perličky, ale i dravé ptáky např. výra, krkavce, káně. Jelikož pan Dvořák kromě zvířat miluje i historii, měli jsme možnost vidět různé repliky štítů, pavéz, kopí, mečů. Dále lebky různých zvířat. I přes nepřízeň počasí se nám odpoledne velice líbilo a děti si odnesly mnoho informací ze života zvířat a plni dojmů odjížděly zpět do Dačic.