Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Projektový den ve školní družině

V úterý 10. prosince 2019 jsme v naší školní družině měli projektový den, který jsme uskutečnili ve spolupráci s paní Krebsovou z dačické městské knihovny. Projekt byl zaměřen pohádkově, proto jsme mu vybrali přiléhavý název „Pohádkové okouzlení“. Děti měly možnost nahlédnout do světa nejrůznějších pohádek a pohádkových postav. Seznámily se s prostorově řešenými pohádkovými knížkami, s knížkami s maňáskem, ale největší pozornost dětí vzbudily tzv. „pohádkové kufříky“, které byly tematicky zaměřené a obsahovaly plno zajímavých i tajemných věcí. Děti si prohlédly knížky o strašidlech a příšerách, vyzkoušely si dokonce různé strašidelné masky, skládaly pohádkové puzzle a kostky. Projektový den nám rychle utekl a děti si odnášely domů nejen plno dojmů a zážitků, ale také dárky od paní Krebsové, které se vztahovaly k právě prožitému pohádkovému odpoledni.