Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Recyklohraní 2011/2012

I ve školním roce 2011-2012 jsme se zapojili do celostátní soutěže RECYKLOHRANÍ.
Recyklohraní je školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. Splněné úkoly nám přináší body, které můžeme vyměnit za atraktivní ceny. Naším velkým cílem byly florbalové hole. Tento sen jsme si splnili na konci školního roku, kde jsme je slavnostně převzali.
Blížilo se vyhodnocení RECYKLOHRANÍ a vzrůstalo napětí. Hlavní výhrou byla kytara, ale žádný ze soutěžících neodešel s prázdnou.
Celkem se nám podařilo nasbírat 10 330 kg papíru, 2 473 kg elektrospotřebičů a 154 kg baterií. Plnili jsme také několik úkolů a mezisoutěží. V podzimním sběru spotřebičů jsme vyhráli krajské kolo a velkým úspěchem bylo obsazení šestého místa v celorepublikové soutěži ve sběru starého papíru.
A nyní již nejlepší sběrači:
Sběr starého papíru:

1. místo – Markéta Lojková – 2 767 kg
2. místo – Milan Lojka – 2657 kg
3. místo – Bronislava Kučerová – 498 kg
Sběr elektrických spotřebičů:
1. místo – Vendula Lojková – 98 kusů
2. místo – Milan Lojka – 58 kusů
3. místo – Pavlína Bačovská – 45 kusů
Sběr baterií:
1. místo – Milan Lojka – 71 kg
2. místo – Vendula Lojková – 37 kg
3. místo –Adrian Kido – 16 kg
Tak tedy vzhůru do dalšího ročníku soutěže, střádejme body na některou z atraktivních cen a především TŘIĎME ODPAD!