Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní

 

I ve školním roce 2018/2019 nás provázela soutěž Recyklohraní. Jedná se o   školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. Splněné úkoly nám přináší body, které jsme vyměnili za atraktivní ceny. Všichni sběrači si odnesli cenu, ze které měli velkou radost.

 

Sběr starého papíru:

  1. místo – Dohnová Gabriela – 1686 kg
  2. místo – Buček Radek – 1040 kg
  3. místo – Ošmera Václav – 610 kg

Sběr elektrických spotřebičů: 

  1. místo – Nix Jan – 164 kusů
  2. místo – Bažantová Tereza – 64 kusů
  3. místo – Ošmera Václav – 39 kus

 

Sběr baterií:

  1. místo – Buček Radek – 91 kg
  2. místo – Bažantová Tereza – 72 kg
  3. místo – Nix Jan – 51 kg

Tak tedy vzhůru do dalšího ročníku soutěže a především:“TŘIĎME ODPAD!!“

Celkem se nám podařilo nasbírat 5 200 kg papíru, 378 kusů vyřazených elektrospotřebičů a 226 kg baterií.