Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Scénické čtení

Děkujeme Bc. Pavle Albrechtové (knihovna Matěje Mikšíčka) a Milanu Krotkému (kino Beseda) za scénické čtení z knihy Ondřeje Sekory.

Žáci se zaujetím vyslechli čtení a pozorně sledovali dramatizaci pohádek O psu vzduchoplavci.

Moc děkujeme za milý zážitek.