Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Skvělý úspěch na soutěži Třeboňská růže

Soutěž ve zpěvu a recitaci „Třeboňská růže“

Dne 24.4. se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresní soutěže ve zpěvu a recitaci „Třeboňská růže“.

Výsledek této soutěže lze označit jako „medailovou žeň“, neboť jsme získali tři bronzová a jedno zlaté umístění

za recitaci, za zpěv „sólo“ to bylo jedno bronzové, jedno stříbrné a dokonce dvě zlatá umístění a za zpěv „duo“

nám patřila stříbrná příčka. Jedna ze žákyň dokonce obdržela zvláštní cenu poroty.

Děkujeme žákům za skvělou reprezentaci školy. Zvláštní poděkování patří p. uč. Linhartové za přípravu žáků

na tuto prestižní soutěž, která se koná jednou za dva roky.