Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Sněhový den ve II. třídě

ZŠ Neulingerova se zapojila do akce „Sněhuláci pro Afriku“. V rámci této akce proběhl na naší škole den otevřených dveří, kdy se mohli dobrovolníci zapojit do stavění sněhuláků s žáky, učiteli a asistenty. Každá třída zvolila jinou formu pro vytvoření sněhuláka. Vyrábělo se například z papíru a sisalu, dále se lisovali sněhuláci na lisu a dokonce se pekli sněhuláci ze slaného těsta a z bílkového sněhu. V odpoledních hodinách probíhal den otevřených dveří ve speciálních učebnách, jako je keramická dílna či kuchyňka. Tímto škola děkuje za hojnou účast dobrovolných stavitelů a za finanční příspěvek, který bude použit pro dobrou věc.