Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Šnek africký u nás

Učíme se o zvířátkách a také jsme se seznámili s africkými šneky,

které nám do třídy přinesla paní Markéta.

Šneky jsme pozorovali a krmili. Ve třídě šneci přenocovali

a druhý den se na ně podívali i žáci z jiných tříd.