Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Tři králové – sbírka

NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ V DAČICÍCH

,,My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.,,

I letos se žáci ZŠ Neulingerova zúčastnili oficiální tříkrálové sbírky.

Pod hlavičkou Oblastní charity Jihlava navštívili v kostýmech tří králů

Dům s pečovatelskou službou v Dačicích.

Děkujeme klientům DPS za štědré finanční dary, které poputují k potřebným

a přejeme všem krásný nový rok.