Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, DAČICE

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, DAČICE

Ve čtvrtek 12. 12. žáci a pedagogičtí pracovníci školy vystoupili s vánočním programem v

Domě s pečovatelskou službou v Dačicích.

Společně s klienty jsme si zazpívali koledy a vánoční písně.

Žáci se představili s recitací vánočních básní a živým betlémem.

Klientům i pracovníkům DPS jsme rozdali vlastnoručně vyrobená přání a malou pozornost.

Děkujeme za pozvání a těšíme se na brzké tříkrálové setkání.