Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Vyhodnocení soutěže Olympijského víceboje

Na konci školního roku také proběhlo předání diplomů za účast v Olympijském víceboji. Na diplomech byly uvedeny výkony, kterých žák během víceboje dosáhl. Již se těšíme na další ročník a další posuny ve výkonnosti.