Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Výlet do Třeště

Ve čtvrtek 10. 1. 2019 navštívili naši žáci tradiční výstavu betlémů v nedaleké Třešti. K vidění byla nejenom stálá expozice betlémů, ale žáci si mohli prohlédnout i soukromé sbírky obyvatel Třeště. Mimo to se žáci podívali i do místního kostela, kde mohli vidět další z krásných betlémů. Tímto ZŠ Neulingerova děkuje všem, kteří nás s radostí seznámili s betlémářskou tradicí v Třešti.