Neulingerova 108, 380 01 Dačice | Tel.: 384 420 274 | E-mail: zvs.dacice@seznam.cz

Vzpomínání na vánoční besídku

Vánoční besídka

Školní příprava na nejhezčí svátky v roce, na Vánoce, vyvrcholí vždy vánoční besídkou, kterou chystáme pro rodiče a naše hosty.

Takže i v letošním roce jsme se chystali na besídku. Vyráběli jsme betlém, malovali jsme obrázky k písničkám, hlavně jsme trénovali básničky a zpívání písní.

Na generální zkoušku již tradičně zveme klienty z Dačického Okénka. Jsou mezi nimi naši bývalí žáci, se kterými se rádi setkáváme. Nejdříve jim nabídneme čaj a cukroví a pak předvedeme naši besídku. Na oplátku i oni nám vždy zazpívají některou vánoční píseň.

Také letošní besídka byla moc hezká, líbila se všem našim hostům, rodičům i nám všem.

Po besídce jsme se radostně rozešli na vánoční prázdniny.