ZŠ DAČICE
Základní škola,
Dačice, Neulingerova 108
Škola pro život,
škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

Školské poradenské pracoviště

.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Naše Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce a metodik prevence. Poradenské služby ve škole jsou poskytovány bezplatně. Poradenští pracovníci spolupracují s pedagogickými pracovníky školy. Každý v týmu poradenského pracoviště má zpracován roční plán činnosti. 

Své služby zaměřujeme především na tyto oblasti:

 • poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráce na vytvoření  Individuálních vzdělávacích plánů, metodická podpora, sledování a vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnost
 • podpora vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí
 • péče o žáky s výchovnými obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách i ve škole, prevence i řešení rizikového chování
 • tvorba a průběžné vyhodnocování preventivních programů školy
 • kariérové poradenství
 • metodická pomoc učitelům i zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání

Personální obsazení Školního poradenského pracoviště:

Mgr. Andrea Čadková – metodik prevence

Mgr. Jana Vrbová – výchovný poradce

 

Metodik prevence:

Mgr. Andrea Čadková

Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • Poskytování přímé pomoci žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich rodičům
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • Poskytování informačních a metodických materiálů
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (depistáž - vyhledávání problémových projevů chování
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

Konzultační hodiny

 Pro rodiče: středa od 10.50  do 11.35. hod.

 Pro žáky: individuální konzultace dle potřeby.

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Vrbová

Tvorba a realizace Plánu práce výchovného poradce

 • zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na vedení jejich dokumentace
 • vede evidenci doporučení podpůrných opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jiné dokumentace
 • sleduje neprospívající žáky a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole, většinou ve spolupráci s metodičkou prevence, poskytuje poradenství při řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu, podílí se na řešení výchovných problémů žáků
 • řeší neomluvené a vysoké absence žáků v případě potřeby doporučuje konzultace s vhodnými externími odborníky
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte
 • je ochráncem práv dítěte v prostředí škol
 • spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP) vedoucí k zajištění propojenosti poradenských služeb poskytovaných školou se službami specializovaných poradenských zařízení
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko - poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)

e) spolupráce se školními poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám 

Konzultační hodiny

 Pro rodiče: pondělí od 12.10  do 12.55 hod.

 Pro žáky: individuální konzultace dle potřeby.

Datum vložení: 18. 5. 2020 21:40
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2021 12:29
Autor: Správce Webu

Zjednodušená verze

Zjednodušená verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, středa 10. 8. 2022
oblačno 24 °C 12 °C
čtvrtek 11. 8. skoro jasno 25/13 °C
pátek 12. 8. polojasno 24/14 °C
sobota 13. 8. slabý déšť 28/15 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Prohlídka školy

Tyto projekty u nás probíhají: