ZŠ DAČICE
Základní škola,
Dačice, Neulingerova 108
Škola pro život,
škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

ZŠ s minimálními výstupy

Co je ZŠ s minimálními výstupy? Kdo tuto školu navštěvuje? Jaké jsou cíle školy?

Základní škola

Školní vzdělávací program se zapracovanou minimální doporučenou úrovnípro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatřeníč. j. 79-01-C/02

 

Hlavní vizí školy je:

 • Vytvářet prostor pro všechny žáky a harmonicky rozvíjet celkovou osobnost žáka s využitím dostatku vědomostí, dovedností a návyků potřebných v životě
 • Ve škole zaručit podnětné prostředí, při kvalitní výuce speciálních pedagogůa jejich asistentů poskytnout maximálně individuální péči
 • Pracovat na základě principu podpory a rozvoje jednotlivce podle jeho individuálních vzdělávacích potřeb. Touto individualizací a vnitřní diferenciací výuky se snažíme u všech dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dosáhnout jejich osobního maxima

 

Základní cíle školy:

 • Rozvíjet osobnost každého žáka se zřetelem na jeho individuální schopnostia dovednosti, aby byl schopen se v maximální možné míře zapojit samostatnědo běžného života jako demokratický občan
 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání
 • Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat jepro celoživotní vzdělávání
 • Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a umění řešení problémů
 • Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné, samostatné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali povinnosti
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí a přírodě
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci
 • V našem pojetí je škola pro žáky místem, které je motivuje k aktivní účasti na společných činnostech, k dobrým mezilidským vztahům. Přejeme si přispět velkou měrou k vybudování žebříčku žádoucích životních hodnot a získávání základních všeobecných znalostí žáků tak, aby se mohli úspěšně zařadit do dalšího stupně vzdělávání podle svých schopností a přání. Chceme postupně vytvářet prostředí, ve kterém se budou žáci se specifickými vzdělávacími potřebami cítit bezpečně a spokojeně. Mají u nás možnost uplatnit své schopnosti v těch oblastech vzdělání, které jim jsou blízké a milé, ale také se se ctí vyrovnat s těmi, jež pro ně znamenají obtíže.

 

Škola je otevřena dětem, kterým z různých důvodů nevyhovuje docházka na běžném typu ZŠ:

 • Děti s nerovnoměrně vyzrálou CNS
 • Děti s neurotickými poruchami
 • Děti se smyslovým a tělesným handicapem
 • Děti zdravotně oslabené
 • Děti s MR nebo v hraničním pásmu MR
 • Děti s poruchou autistického spektra
 • Děti s poruchami komunikace

 

Jsme schopni poskytnout:

 • Kvalitní výuku vedenou speciálními pedagogy
 • Maximálně individuální přístup
 • Individuální výchovně vzdělávací plány
 • Spolupráci s dalšími odborníky (SPC, PPP, APLA, logopedie …)
 • Velké množství volnočasových aktivit (kroužky, kluby)
 • Výuku anglického jazyka
 • Moderní technické vybavení – tablety Apple, interaktivní tabule ve třídách, počítačová učebna
 • Poradenské pracoviště pro žáky a jejich rodiče – metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce

 

 

Datum vložení: 21. 4. 2020 14:47
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2020 20:01
Autor: Správce Webu

Zjednodušená verze

Zjednodušená verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
mírné sněžení 1 °C -3 °C
sobota 4. 12. mírné sněžení 2/-3 °C
neděle 5. 12. mírné sněžení 2/0 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Prohlídka školy

Tyto projekty u nás probíhají: