ZŠ DAČICE
Základní škola,
Dačice, Neulingerova 108
Škola pro život,
škola pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

ZŠ speciální

Co je ZŠ speciální? Jak probíhá výuka?

Základní škola speciální

Školní vzdělávací program Základní škola speciální ,,Škola pro život“ č. j. 79-01-B/02

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci s těžší formou mentálního postižením, žáci s pervazivní vývojovou poruchou (poruchy autistického spektra), poruchami pohybového aparátu, smyslovými a kombinovanými vadami. Při vyučování používáme celou řadu speciálně pedagogických metod a postupů. Vzhledem k různorodosti handicapů našich žáků má práce speciálních pedagogů a jejich asistentů individuální charakter. Nejdůležitější pro všechny pedagogické pracovníky je vytvořit žákům podnětné a láskyplné prostředí, v němž se budou cítit dobře a bezpečně a zažijí v rámci svých schopností a dovedností pocit úspěchu.

 

Ve speciálních třídách se zaměřujeme především na:

 • Rozvoj sebeobsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       oblékání, stolování, hygiena                                                                                                                              
 • Osvojování a upevňování žádoucích sociálních návyků 

pozitivní vztahy k druhým lidem, orientace ve vlastním životním poli, pravidla sociálního styku – pozdravy, poděkování

 

 • Rozvoj komunikačních dovedností 

porozumění mluvené řeči, rozvoj vlastního řečového projevu, v případě neschopnosti používat mluvenou řeč jako komunikační prostředek používáme AAK (augmentativní a alternativní komunikace) – např. znakovou řeč, znak do řeči, obrázky, fotografie, piktogramy, VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), sociální a globální čtení, v modelových situacích učíme žáky řešit běžné životní problémy, formulovat myšlenky, pojmenovat konkrétní potřebu, požádat o pomoc apod.

 

 • Pravidelné procvičování pohybového aparátu 

různé druhy masážních technik (reflexní či relaxační masáže končetin nebo celého těla), orofaciální masáže, polohování (pomůcky „éčko, céčko, klín“, polohovací vak), rehabilitační cvičení (protahování, posilování a uvolňování určitých svalových skupin i celého těla, metoda reflexní lokomoce), pasivní dýchání

 

 • Rozvíjení smyslového vnímání 

hmat – např. práce s modelovací hmotou, zrak – např. fixace očního kontaktu pozorováním pohybujícího se světelného bodu, sluch – hudebně rytmické a pohybové činnosti, chuť – ochutnávání potravin a jejich rozlišování, čich – libé a nelibé vůně

 

 • Procvičování hrubé i jemné motoriky

chůze po balančním laně, koordinační cviky, prolézání obručí, úchopy a cílená manipulace s předměty, grafomotorická cvičení, hmatový chodníček, montessori pomůcky

 

 • Rozvoj představivosti a podporu vlastní tvořivosti 

konstruování ze stavebnic (přikládání, vkládání – vnímání tvaru, velikosti a barvy), vlastní výtvarný projev (nejrůznější výtvarné techniky, práce s rozličnými druhy materiálu)

 

 • Práci ve struktuře

      nejen u autistických dětí přispívá k lepší orientaci v režimu dne

 

 • Rozvoj pracovních schopností

žáci mají při výuce k dispozici školní kuchyňku, dílnu, keramickou dílnu, školní zahradu

 

 • Zapojení do činností v sociální oblasti

žáky aktivně zapojujeme do integračních aktivit se zdravou populací, spolupracujeme s Domovem pro seniory Dačice, Domem s pečovatelskou službou Dačice, Dačickým zvonečkem, Dačickým okénkem, MŠ Dačice

 

 • Posilování vztahu k rodinnému prostředí

pedagogové poznávají rodinné prostředí žáků, probírají s rodiči problematiku vzdělávání jejich dítěte, rodiče a rodinní příslušníci jsou vítání na akcích školy – školní karneval, Dny otevřených dveří, tvořivé dílničky pořádané školou, školní výlety, soutěže ve zpěvu a recitaci, školní besídky

 

 • Rozvoj estetického a kulturního vnímání

žáci navštěvují divadelní a kulturní představení, koncerty, výstavy, zúčastňují se výtvarných a hudebních soutěží

 

 • Výchovu ke zdraví

 žáci rozvíjejí svou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost, otužují se, chodí na vycházky, cvičí v přírodě. V hodinách pohybové výchovy se věnují kromě klasické náplně i relaxačním, rehabilitačním cvičením, cvičení na trampolíně, škola pravidelně pořádá plavecký kurz pro všechny žáky školy (aktivity jsou plně přizpůsobeny individuálním potřebám každého z žáků).

Všech aktivit se podle individuálních možností účastní i žáci s tělesným postižením a imobilní. Vedeme žáky ke zdravé výživě, snažíme se u nich pěstovat správné stravovací návyky, v hodinách pracovního vyučování připravují zdravé pokrmy, zapojují se dle možností do vyhlašovaných projektů. Ve škole je zajištěna akce ,,Ovoce a zelenina do škol“

 

 • Vytváření přátelského a motivujícího prostředí ve škole

Pořádáme společná setkání – vánoční zpívání, akademie, oslavy narozenin, projekty zaměřené na rozvoj mezilidských vztahů, etické dílny.

Pedagogové motivují žáky k účasti v soutěžích, které pořádá škola nebo se jich škola účastní. Úspěchy žáků jsou prezentovány na internetových stránkách školy, na nástěnkách ve škole a vývěsní tabuli před školou. Výrobky a práce žáků jsou prezentovány také na Facebooku školy

 

 • Výchova k ochraně životního prostředí

Na poznávacích vycházkách sledují žáci proměny okolí při střídání jednotlivých ročních období, pečují o rostliny, o školní zahradu, třídí odpadové suroviny, sbírají plody pro lesní zvěř. Škola je zapojena do projektu ,,Recyklohraní,,. Každoročně se účastníme také projektu ,,Ukliďme Česko,,

                                                                                                                         

Nabízené aktivity

 • reflexní a stimulační masáže
 • cvičení na rehabilitačním míči
 • cvičení aktivního a pozitivního dýchání
 • základy reflexní lokomoce
 • fyzioterapeutická cvičení
 • canisterapie
 • orofaciální stimulace
 • Trampolining 
 • Snoezelen 

 

 

 

 

Datum vložení: 21. 4. 2020 14:45
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2020 20:09
Autor: Mgr. Andrea Nováková

Zjednodušená verze

Zjednodušená verze webu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 7 °C
pondělí 29. 5. slabý déšť 18/10 °C
úterý 30. 5. slabý déšť 19/9 °C
středa 31. 5. jasno 17/7 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Prohlídka školy

Tyto projekty u nás probíhají: